Loonen

Welkom op mijn site,

Op Loonen.org staan een aantal artikelen die ik geschreven heb voor verschillende platformen en websites zoals Babbage, Frankwatching en websites van organisaties waar ik gewerkt heb. Ook met dank aan Hans Klootwijk die mij in 1974 vereeuwigde als de stripheld El Peuk. En natuurlijk een kort overzicht.

Als ik een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en empowerment van mensen en organisaties word ik pas echt enthousiast. Potentieel is er altijd, je hoeft het alleen maar te ontsluiten. Het is steeds een leuke uitdaging om relevante informatie, via de goede kanalen in de juiste vorm, op het goede moment te kunnen aanreiken opdat het meerwaarde heeft!

Als manager en bestuurder zie ik het als uitdaging om in te spelen op de wensen en behoeften van de organisatie en medewerkers om het aanbod en communicatie daarop af te stemmen.  Naast en met de stakeholders probeer ik om tot de beste oplossingen komen. Dat vergt flexibiliteit en creativiteit en het scheppen van voorwaarden voor medewerkers en vrijwilligers, zoals het optimaliseren van processen.

Binnen mijn werkomgeving stimuleer ik collega’s  door doelen helder te formuleren, een constructieve feedback en vooral door ruimte voor persoonlijke ontwikkeling te geven. Dit omdat organisatieontwikkeling naar mijn idee verbonden is aan zowel organisatie- als persoonlijke doelstellingen om effectief te kunnen blijven.

Met onderzoek, begeleiding, training, coaching draag ik bij aan persoonlijke ontwikkeling van mensen, zodat zij meer van zichzelf kunnen laten zien en daardoor een bijdrage leveren aan organisaties én hun sociale impact vergroot wordt. Ik stimuleer organisaties om de dialoog met hun markt te optimaliseren en daarmee hun identiteit en imago te versterken.

Al vanaf mijn middelbare school was ik geïnteresseerd en participeerde ik in verschillende maatschappelijk organisaties zoals in het jongerenwerk en in de gehandicaptensport. In mijn studie en werk is dat ook terug te vinden. Zo heb ik, voordat ik me ging bezighouden met marketingcommunicatie en fondsenwerving, sociale en economische geografie gestudeerd. Ik heb gewerkt bij o.a. de Nederlandse Invaliden Sportbond, het Landelijk Steunpunt Jeugd en Jongeren, het N.I.Z.W, de Sociale Werkvoorziening en in het Hoger Onderwijs maar ook in de ict en bij adviesbureau’s.

Eigenlijk heb ik teveel hobby’ s en te weinig tijd maar naast mijn dochters is 1 van mijn belangrijkste hobby’s het op de weg houden van mijn oude Norton 16H motorfiets uit 1938.

 Een motorfiets die WOll maar ook de Watersnoodramp meegemaakt heeft omdat hij toen -net door mijn oom geimporteerd-op de kade stond. Pas een jaar later weer in een weiland gevonden. Toen ik 3 jaar oud was mocht ik al bij mijn oom voor op de tank en later heb ik de motor van hem geërfd.

ik hou ook de stamboom van mijn familie bij en ben met mijn zoekacties al tot 1315 gekomen bij mijn voorvader Matthei Loonen (uit Loon op Zand)

Een andere hobby is het onderhouden van de website Arjuno waar familierecepten op staan uit de tijd dat zij generaties lang in Nederlands Indië woonden.

Daarnaast teveel om op te noemen zoals koken, lezen, golf, het verbouwen van woningen, vakantie en stedentrips.