Profiel

Willem Loonen

Op deze site staan een paar dingen die ik geschreven heb voor verschillende platformen en websites zoals Babbage, Frankwatching en de websites van organisaties waar ik gewerkt heb. Ook een strip op deze site; met dank aan Hans Klootwijk die mij in 1974 vereeuwigde als ‘de stripheld’ El Peuk.

Motivatie

Mijn motivatie haal ik uit het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en empowerment van mensen en organisaties. Potentieel is er altijd en overal, je hoeft het alleen maar te ontsluiten. Het is steeds weer een leuke uitdaging om relevante informatie, via de goede kanalen in de juiste vorm, op het goede moment te kunnen aanreiken zo dat het meerwaarde voor de ontvanger heeft!

Op basis van onderzoek en met alle stakeholders probeer ik om tot de beste oplossingen komen. Dat vergt flexibiliteit en creativiteit en het scheppen van de juiste voorwaarden voor medewerkers en vrijwilligers, zoals het optimaliseren van de communicatie en processen.

Door begeleiding, training en coaching probeer ik bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen, zodat zij meer van zichzelf kunnen laten zien en hun sociale impact vergroot wordt. Ik stimuleer organisaties om de dialoog met hun in- en externe markt te optimaliseren en daarmee hun identiteit en imago te versterken.

Context

Al vanaf de middelbare school was ik geïnteresseerd en participeerde ik in verschillende maatschappelijke organisaties zoals in het jongerenwerk en de gehandicaptensport. Binnen mijn studie en werk is dat terug te vinden. Zo heb ik, voordat ik me ging bezighouden met marketingcommunicatie en fondsenwerving, sociale en economische geografie gestudeerd. Ik heb gewerkt bij o.a. de Nederlandse Invaliden Sportbond, het Landelijk Steunpunt Jeugd en Jongeren, het N.I.Z.W, de Sociale Werkvoorziening en in het Hoger Onderwijs maar ook in de ICT en bij organisatie-adviesbureau’s.

Hobby’s

Eigenlijk heb ik teveel hobby’s en te weinig tijd maar naast mijn dochters is 1 van mijn belangrijkste hobby’s het op de weg houden van mijn oude Norton 16H uit 1938.

Een motorfiets die WOll maar ook de watersnoodramp meegemaakt heeft omdat hij toen -net door mijn oom geimporteerd-op de kade stond. Pas een jaar later is hij in een weiland gevonden. Toen ik 3 jaar oud was mocht ik al bij mijn oom voor op de tank en later heb ik de motor van hem geërfd.

ik hou ook de stamboom van mijn familie bij en ben met mijn zoekacties al tot ca. 1315 gekomen bij mijn voorvader Matthei (van) Loonen (uit Loon op Zand)

Een andere hobby is het onderhouden van Arjuno.nl waar onze familierecepten op staan.

Daarnaast teveel om op te noemen zoals koken, lezen, golf, het flippen van huizen, vakantie en stedentrips.