Edumarketing

Edumarketing

Van alle kanten worden we constant overspoeld met informatie en daar zit absurd veel reclame bij. Met de ontwikkeling van ict, internet, draadloze communicatie en andere technologieën krijgen we constant informatie en moeten we steeds kiezen wat wel en wat niet interessant voor ons is. Veel informatie schuiven we meteen aan de kant omdat we er niets aan hebben, we het überhaupt niet interessant vinden of er heel erg moe van worden.

Aan de andere kant leveren al die informatiekanalen ons de bouwstenen waarmee we kennis vergaren en omdat onze economie op kennis is gebaseerd, is het één van de belangrijkste impulsen voor ons handelen en dat brengt ons bij edumarketing.

Conventionele marketing versus Edumarketing.

De tijd dat organisaties hun markt alleen maar hoefden te informeren over nieuwe diensten of producten is voorbij. Klanten van vandaag zijn mondig en hebben de beschikking over een enorme hoeveelheid informatie en willen goed informeerde keuzen maken waarmee aan hun wensen of behoeften tegemoet gekomen wordt.

Naarmate internet door o.a. de groei van social media meer gedifferentieerd wordt, zullen consumenten met hun meningen en ervaringen ook steeds meer invloed kunnen uitoefenen op andere consumenten. Daarnaast raken consumenten steeds meer betrokken bij activiteiten zoals gaming, tv-on-demand, et cetera en kijken ze als het even kan relatief minder naar advertenties. Wie kent niet de pop-ups die ongevraagd in beeld verschijnen en die we zo snel mogelijk proberen weg te klikken. Reclameblokken op tv zijn vaak aanleiding om te zappen, koffie, thee, e.a. te halen of sanitaire stops te maken. Advertenties bij apps doen ons vaak besluiten om die app te wissen of er dan toch maar voor te betalente. De invloed die standaard reclame heeft op het gedrag van doelgroepen zal dienovereenkomstig afnemen.

Deze ontwikkelingen maken dat we ons moeten afvragen of het traditionele marketing-denken en de bijbehorende modellen nog wel geschikt zijn en of we die niet moeten heroverwegen ten behoeve van marketing & communicatie- strategieën die meer toekomstbestendig zijn.(Drucker & Kotler)

Definitie Edumarketing

Alle activiteiten die erop gericht zijn om het keuze- en koopproces te beïnvloeden door middel van de dialoog en op educatie gebaseerd marketing d.m.v. informeren, instrueren, leren om daarmee veranderingen in de kennis, vaardigheden en houding van klanten, individuen, groepen of organisaties te realiseren en het eigen aanbod verbeteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de cognitieve, emotionele en conatieve context waarbinnen leren plaatsvindt.

Aanpak

De oplossing voor organisaties is dat we, in plaats van hun markt te bombarderen met reclame, ons richten op het serieus informeren van onze doelgroepen. Dit is het grootste verschil tussen edumarketing en conventionele marketing. Edumarketing gaat over empowerment; suspects, prospects en klanten op basis van hun behoefte en wensen informeren en in staat stellen om van gedachten te wisselen over het aanbod en hen daarmee helpen om welbewuste keuzen te maken. Daarbij kunnen onze ambassadeurs een belangrijke rol vervullen. Door hen de ruimte te geven op onze social media, onze website of op mini-sites om hun ervaringen te delen kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren.

Bij edumarketing worden naast reguliere media vervolgens ook verschillende middelen ontwikkeld en ingezet zoals; whitepapers, webinars, blogs en andere middelen met kennisinhoudelijke content. Anders dan bij de meeste uitingen, is het doel van edumarketing alleen om zinvolle informatie te leveren.

Door doelgroepen te informeren en de dialoog aan te gaan zorg je ervoor dat je meerwaarde krijgt voor de doelgroepen en zij eerder voor jou zullen kiezen dan voor een ander.