Storytelling

Storytelling  

Storytelling gaat over het vertellen van geloofwaardige verhalen die relevant zijn voor de doelgroep. Die verhalen zorgen ervoor dat de doelgroep de informatie begrijpt, de informatie onthoudt en er op betrokken raakt.
Verhalen zijn een ideale manier om contact te maken, mensen te raken, te verleiden, zingeving of helderheid te bieden, fans te krijgen of de saamhorigheid te vergroten. Verhalen raken ons, maken dingen concreet, zijn gemakkelijk te delen en geven betekenis.

We kunnen ons veel sterker identificeren met personages in verhalen, dan met opdrachten, reclamepraatjes of cijfers

De uitgangspunten bij Storytelling

Vertel een verhaal met een personages waarin je lezer zich kan verplaatsen of waarmee jouw lezer zich verbonden kan voelen.
Een verhaal dat inspeelt op de behoeften en wensen van de lezers.

Een goed gestructureerd verhaal bestaat uit een eerste deel waarin het verhaal geïntroduceerd wordt, een middendeel waarin het doel verduidelijkt en een derde deel waarin uiteengezet wordt hoe het doel bereikt is of kan worden

Wanneer verduidelijkt wordt welk verschil jouw organisatie in de maakt, is dát je verkoopkracht. Het afhankelijk van de doelgroep niet relevant om feiten en cijfers te noemen, het gaat om de verhalen, waarom en hoe het verschil maakt en waarom het van belang is en dat het moet gebeuren. Dáarmee breng je luisteraars en lezers in beweging.

Bepaal welke kernbegrippen of bouwstenen altijd in je verhaal moeten terugkomen. Zorg dat de kernboodschap centraal staat en hou de focus daar op. Je kernboodschap wordt dan de leidraad in al jouw communicatie. Hoe nauwkeuriger je daarnaast bent in je verhaal hoe meer dit bijdraagt aan het communicatie-effect en hoe meer mensen je bindt.

Realiseer je wat je drijfveren zijn en waar je blij van wordt. Op emotie gebaseerde verhalen maken het verschil. De kernboodschap van je organisatie is inhoudelijk en met jouw enthousiasme, energie en emotie, breng je deze kernboodschap over aan de ontvangers.

Een goed verhaal bevat een aantal kenmerken:

 1. Verhalen zijn concreet, prikkelen en betrekken het publiek
 2. Staan op zichzelf, heeft een begin, midden en einde
 3. Om je verhaal te kunnen vertellen moet je antwoord kunnen geven op de vraag ‘waarom doe je wat je doet?’ Wat is belangrijk? Wat maakt jou uniek, wat authentiek, wat motiveert jou
 4. Het bevat een hoofdpersoon, een verhaallijn waarbij de hoofdpersoon een ontwikkeling doormaakt als gevolg van een dilemma, conflict, tegen-en meevallers en daarmee emotie oproept
 5. De volgende stap is het benoemen van de karakters in het verhaal war de lezer of toeschouwer zich in herkent. Wie speelden er een rol in? Wie hielp jou de knoop door te hakken of jouw idee mee vorm te geven? Niet alle karakters komen misschien terug in je merkverhaal, maar het is desondanks belangrijk om ze allemaal op een rijtje te zetten. ‘Helpers’ zijn belangrijke bouwstenen voor het creëren van je verhaal.
 6. Als het (ook) over een organisatie gaat is een stukje geschiedenis , het ontstaan ook belangrijk
 7. Wat of wie wordt er voorgesteld? We beschrijven de alledaagse situatie. Er is sprake van een onvolkomenheid en een bepaalde mate van onvrede of gevaar. Dingen lopen niet zoals ze moeten maar er zijn ambities,
 8. Hoe worden problemen het hoofd geboden/ hoe worden de ambities waargemaakt
 9. Wat is het resultaat en wat is de meerwaarde daarvan ook op langere termijn cq toekomst.
 10. Het verhaal brengt de gebeurtenissen met elkaar in verband
 11. Een verhaal bouw je rondom spanningsbogen. Ze houden de aandacht vast, en helpen met de opbouw van het verhaal. Gebruik als mogelijk een cliffhanger; een spannend moment waarop het verhaal even wordt stopgezet of waarbij tijdelijk even naar een andere sublijn in het verhaal wordt overgestapt.